Anasayfa

Akademik Hayat

Eğitsel Rehberlik Hizmetleri

Radikal Eğitim Kurumlarında öğrenci doğru ders çalışma stratejileri ve etkili öğrenmeyi nasıl gerçekleştirebileceği konusunda alanında uzman rehber öğretmenler tarafından desteklenir.

Radikal Eğitim Kurumlarında, öğrencilerimize ve velilerimize her sınıf seviyesine özel rehberlik servisinde uzman psikologlar ve rehber öğretmenler tarafından rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Öğrencinin kendine uygun öğrenme stratejilerinin farkına varması öğrenmesi ve her dersin kendine özgü öğrenme yöntemiyle öğrenmeyi daha kolay gerçekleştirmesi amacıyla aldığı profesyonel destek başarısını artıracaktır.

 1. Çağdaş ve öğrenci merkezli eğitim verilir.
 2. Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri teşvik edilir.
 3. İşbirlikli öğrenme anlayışı uygulanır.
 4. Bütün dersler disiplinler arası ilişki kurabilecek şekilde öğretilir.
 5. Farklı model, stratejik, yöntem ve tekniklerinden yararlanılarak eğitim verilir.
 6. Bilişim çağına uygun dijital ve teknolojik bir eğitim verilir.
 7. Öğrenciler gerçek yaşam problemleriyle karşı karşıya getirilir.
 8. Öğrencilerin çok yönlü gelişimi amaçlanır.
 9. Lateral(çok yönlü), global (bütüncül), yansıtıcı, analitik ,yaratıcı, eleştirel ve metabilişsel düşünme becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlenir.
 10. Kendini sözlü ve yazılı ifade etme becerisini geliştirici etkinlikler düzenlenir.
 11. İletişim odaklı ve anadili İngilizce olan öğretmenlerle yabancı dil eğitimi verilir.
 12. Konsantrasyon eğitimi verilir.
 13. Çözüm odaklı rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verilir.
 14. Düzenli ölçme ve değerlendirme etkinlikleri ile öğrenci öğretmen ve okul başarısı değerlendirilir elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha iyisi için geliştirici etkinlikler düzenlenir.
 15. Hızlı okuma teknikleri ve NLP eğitimleriyle kişisel gelişim çalışmaları düzenlenir.
 16. Eğitim koçluğu ve Aile Destek Programı uygulanır.
 17. Sınav sistemi ve tercih danışmanlığı sağlanır.
 18. Özel ders ihtiyacını ortadan kaldıran eğitim çalışmaları yapılır.