Anasayfa

Akademik Hayat

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerle yaptıkları haftalık bireysel görüşmelerde, öğrencilerin deneme sınav sonuçlarına yönelik ders çalışma programlarının yanı sıra, bireysel gözlem, tecrübe ve öngörüleri ışığında, öğretmenlerimizden ve velilerimizden de aldıkları bilgiler doğrultusunda, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik doğru dokunuşlarla görüşmelerini gerçekleştirirler. Sık sık yapılan bu görüşmelerin neticesinde öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm bulmuş olurlar.

GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Grup liderliğini Rehber Öğretmenlerimizin yaptığı bu çalışmalarda benzer sorunlar yaşayan öğrenciler bir araya getirilir, görüşme yapılır ve çözüm yolları aranır. Varsa olağan problemlerin çözümüne yönelik farklı görüşlerde alınarak öğrencilerin akademik başarılarının önünde engel olan problemler giderilmeye çalışılır. Dolayısıyla öğrencilerin problem çözme becerileri desteklenir.

DOĞAL GÖZLEM

 Bu yöntemle rehber öğretmenlerimiz derslikler dışında, teneffüs ve etkinliklerde öğrencilerimizi yakından takip ederek bireysel ve grup içinde birbirleriyle olan ilişkilerine dair davranışlarını gözlemleyerek, çıkarımda bulunurlar.

SINIF İÇİ GÖZLEM

Rehber Öğretmenlerimiz, çalışma takvimine uygun olarak her hafta belirlenen gün ve saatlerde Rehberlik dersi adı altında öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirip, motive ederken bir yandan da grup içi gelişimini takip ederek davranışlarını gözlemlerler.

ORYANTASYON

Oryantasyon /alışma ve adapte olma süreci öğrencinin okula geldiği ilk gün başlar. Bu günden itibaren Rehber Öğretmenlerimiz tarafından karşılanan öğrencilerin, okuluna, arkadaşlarına, öğretmenlerine, ders programlarına ve etkinliklere uyum sağlaması kolaylaştırılır.

KONSÜLTASYON

Rehber Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin doğrudan bilgi paylaşımında bulunmadığı, ancak desteklenmesi gereken konularda, dolaylı olarak yardımcı olmak amacıyla ailelerle, öğretmenlerle ve okul idarecileriyle ortak çalışmalar yürütürler.

TESTLER ve ENVANTERLER

Rehber Öğretmenlerimiz, öğrencilerin akademik gelişim süreçlerinin takibi sırasında önem arz eden testlerden ve envanterlerden yararlanırlar. Rehberlik koordinatörlerimiz tarafından öğretmenlerle ortak hazırlanan Radikal Rehberlik Yıllık ve Aylık Çerçeve planlarında sınıf seviyesi ve uygulama tarihleri belirlenen, periyodik aralıklarla ve gerekli görülen zamanlarda da ihtiyaca yönelik uygulanan bu test ve envanterlerle öğrencilerin davranışları ve psikolojik süreçleri ile ilgili tespitler yapılır. Bu testlerin sonuçları öğrenci, veli ve idare ile paylaşılarak öğrencinin doğru yönlendirmeyle ve varsa sorunları çözülerek akademik gelişimine katkı sağlanır.

ÖNLEYİCİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Rehber Öğretmenlerimiz, öngörü ve tecrübelerinden yola çıkarak henüz daha sorun oluşmadan, önleyici çalışmalar ile öğrencilerimizin bireysel ve grup içi olası sorunlara karşı farkındalığını artırır.

VELİLERİMİZE YÖNELİK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK:

Rehber Öğretmenlerimiz, öğrencilerinin sosyal ve akademik gelişiminde her türlü desteği veren velilerimizle istisnasız iletişim halindedirler. Rehber öğretmenlerimiz ve her sınıf için ayrı ayrı belirlenen eğitim koçlarımız velilerimizle her hafta rutin görüşmeler gerçekleştirirler. Bu görüşmeler sayesinde, velilerimiz öğrencilerinin, haftalık ders içi durumu, deneme sınav sonuçları ve duygusal gelişimini yakından takip etme imkanına sahip olurlar. Ayrıca aile ile iş birliği içinde olan rehber öğretmenlerimiz ve eğitim koçlarımız, öğrencilerimizin aile içindeki durumlarını da değerlendirme imkanı bulacakları için öğrencilerimizle daha doğru ve yakın ilişki içerisinde olurlar. Tüm bu görüşmelerin yanı sıra velilerimizle eğitim öğretim yılı içerisinde ders öğretmenlerinin ve idarecilerimizin de katıldığı veli toplantıları düzenlenerek bilgi alış verişi sağlanır. Yıl içerisinde düzenli olarak yapılan veli bilgilendirme seminerleriyle velilerimizin öğrencilerini daha iyi anlamaları ve  desteklemeleri amaçlanır. Bu bağlamda velilerimize aile danışmanlığı hizmeti verilir. Veli görüşmelerinde öğrenci-veli-okul iletişimini en üst düzeye çıkarmak amaçlanır.