Anasayfa

Akademik Hayat

Sınıf Öğretmenliği Uygulamalarımız

Sınıf öğretmenleri okulun ilk haftası öğrencileriyle tanışır, Öğrenciyle ilgili “Kişisel Gelişim Değerlendirme Formu” ve “Hedef Belirleme Formu” öğrenciye verilerek ikinci hafta öğrenciden doldurulmuş olarak teslim alınır. Öğrencinin akademik gelişimini takip eder, öğrenciye yol gösterir ve destek olur. Öğrencilerin velileri aranarak tanışır, kendi iletişim telefonunu [Acil durumlar dışında 20.00’dan sonra aranmaması gerektiği bilgisi ile] paylaşır. Sınıf öğretmeni öğrencinin diğer ders öğretmenleriyle etüt, ödev kontrolleri, öğrencinin akademik performansı vb. bilgileri düzenli olarak alır. Öğrencisiyle okul dışında yapması gereken etkinliklerde okul müdüründen onay alarak veliyi bilgilendirir. Rehberlik Servisi bu süreçte öğrencinin performansı, ders programı desteği, sosyal ve duygusal gelişimi sorunları gelişimi ile ilgili doküman, envanter gibi araçlarla sınıf öğretmenlerini destekler. Veliyi bu süreçte düzenli olarak bilgilendirir.