Anasayfa

Akademik Hayat

Yabancı Dil Eğitimimiz

Radikal Anadolu Lisesi Yabancı Diller Bölümümüzde uyguladığımız etkin eğitim programı ile öğrencilerimizin İngilizce ve Almanca dillerinde kendilerini sosyal ve akademik ortamda rahatlıkla ifade edebilmelerini sağlayıp, kendilerinin uluslararası düzeyde dil yeterliliğine sahip olmalarını hedeflemekteyiz. Ayrıca, Radikal Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, yurtiçinde kabul edildikleri üniversitelerin hazırlık muafiyet sınavlarını kolaylıkla geçebilmeleri ya da yurtdışında okuyabilmeleri için gereken tüm uluslararası sınavlarda yeterlilik gösterebilmelerini amaçlamaktayız.

Bu nedenle;

  •  9. Sınıf ve 10. Sınıf öğrencilerimizin haftalık 8 saat İngilizce ve 2 saat seçmeli yabancı dil dersi vardır
  •  Ders içeriklerimiz ve ders programlarımızla müfredata uygun biçimde 5 ayrı dil öğrenme yetisini; okuduğunu anlama, yazma, duyduğunu anlama, sözlü ifade etme ve karşılıklı konuşma alanlarında yüksek seviyede yetkinliğe ulaştırmaktayız.
  •  Yabancı Dil ders kitapları, Avrupa Birliği Ortaklık Çerçevesi ölçütlerine göre hazırlanan metotlar arasından seçmekte, yenilikçi eğitim teknolojileriyle destekleyerek uygulamaktayız.

ENGLISH ACTIVITY CLUBS

Conversation Club : Günlük diyalogları drama etkinlikleriyle pratik etme, konuşma becerisini geliştirme, güncel konuların tartışılması

Movie Club : Uluslararası ödül almış filmlerin orijinal dilinde izlenmesi, analiz ve kritik edilmesi, sinema tarihinin dönemsel incelenmesi, oyuncu ve yönetmen biyografileri ile ilgili sunumların gerçekleştirilmesi, öğrencilerimizin yılsonunda kendi kısa filmlerini çekme projesi

Reading Club: Klasik ve Modern Edebi Eserlerin okunması, analiz edilmesi ve yorumlanması, edebi türlerin ve yazarların incelenmesi,

RADİKAL ANADOLU LİSESİ 11. VE 12. YABANCI DİL SINIFI EĞİTİMİ LYS-5 İNGİLİZCE PROGRAMI

11. ve 12. Sınıf öğrencilerimizi kapsayan Dil sınıflarımızda haftalık 16 ders saati içerisinde oldukça yoğun bir çalışma program yürütmekteyiz. Ayrıca her gün ihtiyaç dâhilinde etüt ve özel ders çalışmaları yapmaktayız. Dil sınıflarımızda sınav hazırlıklarımız aşağıdaki çalışmaları kapsamaktadır;

Grammar Courses / Dil Bilgisi Dersleri

İngilizcede var olan tüm dil bilgisi konularını detaylı bir şekilde işleyip, gereğince örnek ve alıştırma ile desteklendikten sonra öğrenmeyi testlerle pekiştirmekteyiz. Son derece kapsamlı ders materyalleri kullanılarak sınavda, rahat bir şekilde dil bilgisi sorularını yapmaya olanak sağlayacak şekilde ve sayıda alıştırma ve soru çözümü yaptırmaktayız.

Reading Courses/ Okuma Dersleri

Anlatılan kelimeler ve Dil bilgisi konularını, mantıklı ve bütüncül bir yaklaşımla, en alt seviyeden en üst seviyeye doğru aşamalı bir şekilde hazırlanan okuma materyalleri ile desteklenmekteyiz. Kelimeler okuma parçalarında belli bir plan dahilinde tekrarlanmakta olup, düzenli olarak test edilmektedir. Okuma teknikleri ve okuma soru türlerine yaklaşım detaylı bir şekilde göstererek, okuma alıştırmaları ile desteklemekteyiz.

Vocabulary Courses/ Kelime Bilgisi Dersleri

Sınav başarısını belirgin düzeyde etkileyen, öğrencilerimizin sınavda sorumlu oldukları akademik düzeyde kelime gruplarını yoğun biçimde öğretmekteyiz.

Sınav Bölümlerine ve Sorularına Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerimizi Dil bilgisi, kelime ve okuma aşamalarında belli bir seviyeye geldikten sonra sınav bölümlerine ve sorulara yönelik çalıştırmaktayız.  Bilgilerin sınavda puana dönüşebilmesi, öğrencilerin sınavda sorulan soru tipleriyle ilgili yeterince çalışma yapmış olmalarına bağlıdır. Bu nedenle çok sayıda soru çözümüyle birlikte gerekli soru çözüm tekniklerini öğrencilere derslerde anlatılmaktayız.

ÖSYM ile Uyumlu Deneme Sınavları

Geçmiş yıllarda çıkmış sorulara göre ve ÖSYM’ce yayınlanan güncel soru örneklerine göre iki haftada bir deneme sınavları yaparak hem sınav pratiği hem de süre yönetimi konusunda öğrencilerimize yetkinlik kazandırmaktayız.  Her sınav sonrası uygulanan sınav sonuç analizleri ile ortaya çıkan eksikliklere göre soru çözüm dersleri programlayıp, gerekli durumlarda grup ya da özel ek dersler yapmaktayız.

Ders Materyallerimiz

35 dergimiz

Her biri belli başlı gramer konularına ve YKS soru tiplerinin incelenmesine ayrılmıştır. Birinci sayıdan itibaren, gramer bilgisini test eden "Test Yourself", okuma-anlamayı geliştiren "Reading Comprehension Passages", son on yılda ÖYS ve LYS'de çıkmış sözcüklerin kullanıldığı "Test Your Vocabulary", "Test Your Prepositions and Phrasal Verbs" bölümlerini ve her sayıda bir sınav olmak üzere, 35 deneme sınavı içerir.

English Grammar Main Course

Dergideki egzersiz, test ve deneme sınavlarının alt yapısını oluşturan, İngilizce dilbilgisini 3.ayrıntılı biçimde ele alan ve konu anlatımı, egzersiz ve test içeren 720 sayfalık gramer kitabımızdır. English Grammar Inside and Out, sadece sınava hazırlanırken değil, üniversitede okurken ya da daha sonra iş yaşamınızda, her zaman elinizin altında olması gereken bir referans kitabıdır.

English Through Reading

75 Intermediate - 75 Upper Intermediate ve 50 Advanced olmak üzere üç düzeyde 200 okuma parçası ve bunlarla ilgili “vocabulary” ve “reading comprehension” çalışmaları içermektedir.

Test Your Vocabulary

168 sayfadan oluşan bu kitabımız, sözcük öğrenmeyi kolaylaştıran egzersizler ve 60'ar soruluk 25 test içermektedir.

35 Konu Testi

35-50 sorudan oluşan 4 sayfalık yaprak testlerimiz, her dergide ele alınan konuyu pekiştirmek amacıyla hazırlanmıştır.