Ana Sayfa

İlkokul

Radikal Okullarında, Çoklu Zekâ kuramı ile her çocuğumuzun kolay öğrendiği bir öğrenme yolunun bulunarak öğrenmede zorlandığı pek çok şey öğretebileceğimize inanılır. Alanında deneyimli öğretmenlerimiz çocuklarımızın öğreneceği stilli keşfederek o sistemle bilgiyi öğretmektedir.

Radikal Okulları eğitim modelliyle tekdüze eğitimden kurtulup öğrenciyi araştırmaya, düşünmeye ve sorunları çözebilmeye sevk eden neden-sonuç ilişkisini kurabilen bir süreç sunuyoruz

Çocuklarımız derslerde ve ders dışı aktivitelerde öğrenmenin sürekli olduğunu “deneyerek” kavrarlar. Yaparak-Yaşayarak öğrenme modeli ile kitaplarda olan bilginin dışına çıkmayı, ona dışarıdan bakmayı ve sorgulamayı öğrenen bireyler haline dönüşürler.

Radikal Okullarında çocuklarımız akademik başarının yanında özgüveni yüksek ve iç disiplini gelişmiş, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişirler.

İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki yabancı dil öğrenerek global dünyaya adapte olan bireyler olurlar

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamında gerçekleştirilen tüm ders dışı etkinlikleri ile öğrencilerin formal öğretim süreci içerisinde öğrendiklerini pekiştirilip, bu öğrenmelerin yaşamla ilişkili olduğunu gösteren uygulamalar gerçekleştirilir.