Ana Sayfa

Ortaokul

RADİKAL ORTAOKULUNDA HEDEF  HAYAT BAŞARISI

Ortaokul, çocukluktan yavaş yavaş gençliğe geçildiği, kişiliklerin oturduğu, sosyal ve akademik gelişimlerinin temellerinin atıldığı çok önemli bir dönemdir. Radikal Okulları, ortaokul eğitiminde uyguladığı Çoklu Zeka Kuramıyla çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini destekler.

Çocukların gelişim düzeylerini temel alarak, sorgulayan, bilgiye kendi ulaşabilen, bilgiyi bağımsız aklın süzgecinden geçirerek özümseyen, yaratıcı, her alanda yetkin ve kendine güvenen  toplumsal sorumluluk bilincine sahip duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Radikal Ortaokulunda her şey sevgi ile başlar. Sevgi dolu bir aile ortamında eğitim gören öğrenciler, geleceğe huzurlu bir şekilde hazırlanır ve potansiyellerini en sağlıklı şekilde ortaya koyabilirler.

Radikal Okulları her yaş grubu için özel olarak planlanmış eğitim programları ile çocukların gözlem yapmaları, yaparak – yaşayarak öğrenmeleri, yaratıcılıklarını kullanmaları, eğlenerek, grup çalışmalarının zevkine varmalarını hedeflemektedir..

LGS ÇALIŞMALARIMIZ

Amacımız Türkiye’nin geleceğe yön veren üniversitelerine öğrenci yetiştirmekte başı çeken fen liselerine, Anadolu liselerine öğrencilerimizi yerleştirebilmektir. Bu doğrultuda öğrencinin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak hazırladığımız eğitim programlarında, onlara sadece bilgiyi sunmak yerine bu bilgiye kendilerinin ulaşabilmelerini sağlıyoruz.

Özellikle 5. sınıftan itibaren kurumumuzun idealist eğitimci ve yönetici kadrosu sayesinde 8. sınıfın sonuna kadar öğrenciyi kademe kademe yetiştiriyor, başka hiçbir takviye programa ihtiyaç duymaksızın merkezi sınavlara hazırlıyoruz. 

Öğrencilerimize branşlara yönelik test tekniklerini öğretirken eğitim-öğretim süreci boyunca deneme sınavları uygulayarak onların Türkiye genelinde durumlarını kazanımlar doğrultusunda analiz ediyoruz. Yapılan analizler sonucu öğrencilerin hangi konularda eksikleri olduğunu tespit ederek Randevulu özel birebir sistemimiz ile eksiklerini tamamlayarak başarılarını arttırmalarına yardımcı oluyoruz.Her öğrencimize özel konu bazlı bireysel çalışma programları hazırlıyoruz. Haftada 2 gün ders saatlerinden sonra zorunlu geri besleme etüt çalışmaları ile öğrencilerimizin geriye dönük eksiklerini tamamlıyoruz.Böylelikle her öğrencinin tam öğrenmesini gerçekleştiriyoruz.

  Sınava yönelik çalışmaların sadece akademik programlardan ibaret olmadığını noktasından hareketle rehberlik servisi ile yaptığımız motivasyon çalışmaları sayesinde öğrencilerimizin sınav kaygısını en aza indirgemeye çalışıyor ve onların daha rahat koşullarda hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz.

MENTORLÜK ( DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK – KOÇ ÖĞRETMENLİK ) NEDİR?

   Mentor kavramı  Homeros’un    Odyssey adlı eserine dayandırılmaktadır. Bu  hikayede, Odyesseus,Ithaca Kralı, eşini ve oğlu Telemachus‟u geride bırakarak çıkmış olduğu yaklaşık on yıl   süren yolculuk ve başından geçen olaylar anlatılmaktadır. Odysseus sadık ve gerçek hizmetkarı olan Mentor‟a ev  ahalisine ve özellikle oğlu Telemachus‟a göz kulak olmasını ister. Mentor bunu kabul eder ve baba, öğretmen, rol model, rehber ve yol gösterici gibi vasilik yapar.

   Bilgelik Tanrıçası Athene, kimi zaman Mentor kılığına girer ve Telemachus‟a cesaret ve destek  sağlar. Bu hikaye ile “mentor” kelimesi genç insanlar için “baba figürü” ya da belkide “anne figürü” Athene‟nin bilgeliğini ve tavsiyelerine uyan) olarak anlam kazanmıştır.

   “Danışman Öğretmenlik terimi, genellikle daha az deneyimli olan birey (mentee ya da korunan kişi) ile daha deneyimli olan ve koç olarak adlandırılan kişi arasındaki ilişkiyi tanımlamak üzere kullanılmaktadır. Geleneksel olarak, Danışman Öğretmenlik kişinin mesleki, akademik ya da kişisel gelişimini destekleyen gözeten yetişkin ile  öğrenci arasındaki ikili, yüz yüze, uzun dönemli bir süreç olarak görülmektedir.

Mentör (danışman öğretmen) Öğretmenlik Sistemi  nedir ? her öğrencimizin akademik ve sosyal alandaki gelişiminin dikkatlice izlenmesi, öğrencilerimizin kendileri ile ilgili farkındalıklarının arttırılması, planlama ve değerlendirme becerilerinin artırılması, gelişim gereksinimlerinin tespit edilmesi, akademik başarının yükseltilmesi, okula bağlılığının sağlanması, öğrenme motivasyonunun artırılması ve okul-ev arasında etkileşim ve yakın işbirliğinin kolaylaştırılması hedeflerini   içeren bir sistemdir.

> Bu sistem ile öğrencinin;

> Okulda bir eğitimci ile sürekli iletişim kurması,

> Gelişimini belirli aralıklarla eğitimci ile birlikte değerlendirmesi ve takip edildiğini bilmesi,

> Akademik ve sosyal alanda daha etkin olabilmesi,

> Kişisel planlama ve değerlendirme becerisi geliştirmesi,

> Gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi,

> Dikkatini geliştirmesi,

> Çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun olacak şekilde düzenlemeyi öğrenmesi,

> Test tekniklerini öğrenmesi,

> Motivasyonunun arttırılması,

> Başarısının sorumluluğunu alması,

> Mentor Öğretmenin Öğrenciye Katkıları:

> Akademik başarısının yükseltilmesi,

> Önceliklerini belirler ve ertelemeyi bırakır,

> Öz Güven yetersizlikleri ortadan kalkar,

> Doğru çalışma tekniklerini öğrenmiş olur,

> Kendisi ile ilgili farkındalık yaratır,

> Motivasyonun sürekliliğini sağlar,

> Zayıf ve güçlü yönlerini öğrenciye gösterir

> Mentor öğretmenlik ile okul ve ev arasında iletişim ve koordinasyonun artırılması amaçlanmaktadır. Danışman öğretmenler branş öğretmenleri arasından seçilir. Rehber öğretmenler  ve diğer branşlarla koordineli çalışarak işlerini yürütürler.

> Öğrencilerinin gelişimlerini takip edebilmek için, öğrencinin okuldaki durumunu ayda bir gözden geçirir, öğrenci tarafından değerlendirilmesini sağlar.

> Öğrencinin deneme sınavı sonuçlarını değerlendirir.

> Öğrenci ile birlikte öğrencinin tanı testlerinin sonuçlarını değerlendirir.

> Öğrenci ile aylık amaçlar belirler.

> Amaçların ne kadar gerçekleştirildiğini ve tamamının gerçekleştirilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunu değerlendirir.

> Gerektiğinde yeni amaçlar belirlenmesi için öğrenciyi destekler.

> Öğrencinin aile, arkadaşlık gibi konularda yaşadığı sorunları dinleyerek rehberlik  birime yönlendirir.