Anasayfa

Kurumsal

Hakkımızda

TARİHÇE

Kurucumuz Erdal AVCI öncülüğünde tamamı alanında uzman eğitimcilerden oluşan saygın bir ekiple 2002 yılında "RADİKAL AKADEMİ" olarak hizmet vermeye başladık. Eğitimin her kademesinde öğrencilerine yeni bir dünya, yeni ufuklar ve farklı bakış açıları kazandıran, uygun ortam ve zengin olanaklara sahip eğitim kampüsümüzde öğrencilerimizle beraber başarı hikayemizi sürdürecek olmanın inancı ve heyecanıyla “Merhaba!” diyor, Hoş geldiniz, demek için sizleri sabırsızlıkla ziyaretimize bekliyor, 2002’den bugüne her zaman olduğu gibi sürdürülebilir bir başarı için Radikalli olmaya davet ediyoruz!

VİZYONUMUZ

Sunduğu eğitim-öğretimle, eleştirel düşünen, bilgi beceri davranış ve tutumları ile fark edilen, geleceğe her yönüyle hazır bireyler yetiştirerek ülkemizin nitelikli insan kaynağının oluşturulmasında katkısı olan, uluslararası düzeyde başarısıyla tanınmış bir eğitim kurumu olmak.

MİSYONUMUZ

Edindiği bilgileri davranış, tutum ve beceriye dönüştürebilen, öğrenmeyi öğrenmiş, duyarlı, bütüncül bir bakış açısıyla sorgulayan, yaşam boyu öğrenen, akılcı, cesur, çok yönlü gelişime açık, ailelerine, topluma ve ülkesine karşı sorumlu, ülke ve dünya gerçeklerinin farkında aktif bireyler yetiştirmektir.

DEĞERLERİMİZ

Ezberlenen birçok bilgi unutulabilir ama yaparak, yaşayarak öğrenilenler unutulmaz. Adaleti bir çocuğa ancak adil davranarak, bu duyguyu yaşamasını sağlayarak yerleştirebiliriz. Nitelikli okulların kültürleri, ileri düzeyde öğretmen işbirliği çocukların bu öğrenme yeteneğini desteklerler. Yüksek öğrenci güdülenmesi ise öğrencinin öğrenmesi üzerinde etkili olur. Öğrencinin öğrenmesi, onun akademik başarısının temelini oluşturur. Biliyoruz ki öğrenciler sözleri değil davranışları örnek alıyorlar. Bu nedenle okulumuzda ortaklaşacağımız değerleri yaşayan okul olmayı daha çok önemsiyor bu değerleri yaşayarak bu değerler içinde gelişen gençler için ortam oluşturmaya öncelik veriyoruz.

Okulumuzda İdareciler, öğretmenler ve personel arasında uyum, huzur ve güven vardır. Kararlarda öğrencilerimiz merkez alınır. Öğrencilerle ilgili her konuda öğrencinin yararına olan kararlar verilir. Öğrencilerimize sevgi ve şefkatle yaklaşılır. Okulun gelişmesi ve kalitesinin artması için okulumuzda ekip ruhu içinde el birliği ile çalışılır. Okulumuzda çoklu zekâ kuramına önem verilir. Öğrencilerimizi insanlığa saygılı, din, dil, ırk, cinsiyet, renk, gibi her türlü ayrımcılık ve düşünce farklılığını gözetmeyen, akılcı, değişime ve yeniliğe açık olan, temel bilgi ve davranışları kazanmış,  demokratik, katılımcı ve paylaşımcı, toplumsal sorunlara duyarlı, vicdanlı bireyler olarak yetiştirmeye çalışırız